FM Nouri Alekhine edges out Wan Abd Rahim at Selangor Challengers 2017+

FM Nouri Alekhine edges out Wan Abd Rahim at Selangor Challengers 2017